Thursday, 10 November 2011

Modul Sem 2 (2011-2012) *(Hak Milik ICT UPSI)

Kepada rakan-rakan yang masih tidak mempunyai modul-modul Semester 2. Rakan-rakan boleh memuat turunnya disini. Ditekan bahawa modul-modul ini adalah hak milik UPSI dan saya memuat naiknya atas kegunaan bersama. Diharap rakan-rakan boleh menggunakannya sebijak mungkin agar ia tidak disalah gunakan. Sekian, terima kasih di atas kerjasama.

No comments:

Post a Comment